ZA MEDIJE

Samo Curk
[email protected]

Sporočilo za javnost, 6.5.2024

Nova kampanja društva AETP od vlade zahteva prepoved krute reje živali v kletkah.

Društvo AETP je s 6. majem 2024 začelo kampanjo Slovenija proti kletkam, ki se zavzema za opustitev reje kokoši nesnic in svinj v kletkah. Kampanja zbira podpise, ki od vlade zahtevajo prepoved kletk na zakonodajni ravni.

Več sto tisoč kokoši nesnic v Sloveniji še vedno biva v kletkah, v tako imenovani baterijski reji, kjer imajo na voljo uporabno površino v velikosti enega A4 papirja. Kokoši zaradi prisilnega bivanja na tako omejeni žičnati površini doživljajo psihično in fizično trpljenje.

Matere svinje preživijo v izjemno omejujočih kletkah približno eno tretjino svojega življenja. V času prasitve in laktacije ter v času umetne osemenitve in zgodnje gestacije. Vkleščene v kletkah ali omejene na stojišča lahko naredijo zgolj korak naprej ali nazaj, obrniti se ne morejo.

Oboje je standardna praksa reje v Sloveniji.

Ankete javnega mnenja potrjujejo, da je večina Slovenk in Slovencev že proti uporabi kletk v živinoreji. A večina ljudi ne ve, kako pogost in razširjen je takšen način kmetovanja v Sloveniji.

Kampanja je namenjena tako izobraževanju slovenske javnosti kot tudi pritisku na vlado, da prakse reje v kletkah opusti na podlagi znanstvenega konsenza o vplivu kletk na dobrobit svinj in kokoši.

Društvo AETP k podpisu peticije in k sodelovanju pri kampanji vabi vse državljane in državljanke, ki so proti krutosti do živali in ki se zavzemajo za njihovo zaščito. Kampanja se nadeja tudi konstruktivnega dialoga z rejci, s stroko in z zakonodajalcem.

Podatki o nosilcih kampanje:

Kampanja ”Slovenija proti kletkam” je slovenska kampanja. Vodi jo društvo AETP, ki ga sestavlja mlada ekipa zaščitnikov živali iz podravske in pomurske regije. V kampanji sodelujejo slovenske prostovoljke in prostovoljci iz vseh družbenih slojev in starostnih skupin.

Podrobnejše informacije o kampanji in problematiki kletk so dostopne tukaj.